sutra 3:45

tato ‘ṇimādi-prādurbhāvaḥ kāya-saṁpat tad-dharmānabhighātaś ca ॥45॥ Siitä, pienemisen ja muiden ilmaantuminen, keho täydellisyys ja vapaus niiden ominaisuuksien häirinnästä (3:45). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”(1) Pieneneminen (animā) on sitä, että voi muuttua jopa atomin (anu) kokoiseksi. (2) Keventyminen (laghimā) on sitä, että voi keventyä (äärimmilleen). (3) … Continue readingsutra 3:45

sutra 3:44

sthūla-svarūpa-sūkṣmānvayārthavattva-saṁyamād bhūta-jayaḥ ॥44॥ Karkeaan (muotoon), olennaiseen (muotoon), hienovaraiseen (muotoon), yhdistävään (tekijään) ja tarkoitukseen kiinnittymisestä: voitto elementeistä (3:44). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre tarjoaa tässä sen verran pitkän kommentaarin, että en lähde sitä kääntämään, vaan käsittelen tätä enemmän Broon (2019) ja Bryantin (2009) kommentaarien kautta. Näistä ensimmäinen … Continue readingsutra 3:44

sutra 3:43

bahir akalpitā vr̥ttir mahāvidehas tataḥ prakāśāvaraṇa-kṣayaḥ ॥43॥ Ulkopuolinen, ei kuviteltu toiminta on suuri ruumiittomuus. Siitä: valon peitteen katoaminen (3:43). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Keskittymisen muotoa, jossa mieli keskittyy johonkin kehon ulkopuoliseen, kutsutaan ruumiittomaksi (tai ruumiittomuuteen) keskittymiseksi (videha-dhāranā). Tämä ruumiiton keskittyminen, jos se tapahtuu kuvittelemalla, pysyen … Continue readingsutra 3:43

sutra 3:42

kāyākāśayoḥ saṁbandha-saṁyamāl laghu-tūla-samāpatteś cākāśa-gamanam ॥42॥ Kehon ja eetterin yhteyteen kiinnittymisestä ja/tai kevyeen puuvillaan uppoutuneisuudesta: eetterissä (tai avaruudessa) liikkuminen (3:42). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Missä ikinä keho onkin, siellä eetteri, koska se luo tilan keholle. Täten, eetterin ja kehon suhde on, että edeltävä läpäisee jälkimmäisen. Harjoittamalla … Continue readingsutra 3:42

sutra 3:41

śrotrākāśayos saṁbandha-saṁyamād divyaṁ śrotam ॥41॥ Korvan ja eetterin yhteyteen kiinnittymisestä: jumalallinen kuulo (3:41). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kaikki kuuleminen ja äänet tapahtuvat eetterissä (ākāśa). Näin on sanottu: ‘Kaikkien olentojen kuulemisen kyvyn tukipintana on hienovarainen ääni-elementti, ääni on riippuvainen vain yhdestä elementistä.’ Tämä on eetterin tuntomerkki … Continue readingsutra 3:41

sutra 3:40

samāna-jayāj-jvalanam ॥40॥ Jakavan hengen voittamisesta: säteily (3:40). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Joogi, joka on voittanut samānan, sytyttää liekin sisällään ja synnyttää säteilyä kehostaan.” (ks. esim. Rāma Prasāda; Woods.) Nyt puhutaan vāyusta eli hengestä (tai tuulesta) nimeltä samāna, jonka funktio on ravinnon jakaminen tai levittäminen kaikkialle … Continue readingsutra 3:40

sutra 3:39

udāna-jayāj jala-paṇka-kaṇṭakādiṣv asaṅga utkrāntiś ca ॥39॥ Ylöspäin suuntautuvan hengen voittamisesta: veden, suon, piikkien ja muiden vastaavien koskemattomuus sekä poistuminen (3:39). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Aistien funktio, jota luonnehtii elinvoimat, on elämä. Elinvoimat toimivat viidellä tavalla. Prānan liikehdintä tapahtuu sydämen alueelta suun ja nenän alueelle asti. … Continue readingsutra 3:39

sutra 3:38

bandha-kāraṇa-śaithilyāt pracāra-saṁvedanāc ca cittasya para-śarīrāveśaḥ ॥38॥ Sidonnaisuuden syyn hellittämisestä ja mielen käyttäytymisen ymmärtämisestä: kyky astua toiseen kehoon (3:38). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Luonnostaan levottomana mieli sitoutuu kehoon aiempien tekojen muodostamien painaumien takia. Keskittymisen voimalla aiemmin luodut siteet löystyvät, ja mielen liikkeet opitaan tuntemaan. Kun aiempien … Continue readingsutra 3:38

sutra 3:37

te samādhāv upasargā vyutthāne siddhayaḥ ॥37॥ Syventymisessä ne ovat esteitä mutta ulossuuntautumisessa täydellistymiä (3:37). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kun saavutetaan mahdit, kuten intuitio jne, jotka on juuri mainittu, ne ovat esteitä (nirbīja) samādhin saavuttamisessa. Mutta ulossuuntautuneen aktiivisen mielen kohdalla ne ovat täydellistymiä (tai saavutuksia)”. (ks. … Continue readingsutra 3:37

sutra 3:36

tataḥ prātibhā-srāvaṇa-vedanādarśāsvāda-vārtā jāyante ॥36॥ Siitä syntyvät intuitio, hienovarainen kuulo, tunto, näkö, maku ja haju; TAI Siitä syntyvät intuition modaliteetit: hienovarainen kuulo, tunto, näkö, maku ja haju (3:36). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Intuitiosta syntyy tieto hienovaraisesta, kätketystä, kaukaisesta, menneestä ja tulevasta. Hienovaraisesta (tai intuitiivisesta) kuulosta syntyy … Continue readingsutra 3:36