sutra 3:18

saṁskāra-sākṣātkaraṇāt pūrva-jāti-jñānam ॥18॥ Painaumien suorasta havainnoinnista, tieto aiemmista syntymistä (3.18). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: Painaumia on kahdenlaisia eli taipumuksina ilmenevät, jotka aiheuttavat muistot ja häiriöt (tietämättömyys, minätunne, kaipaus, inho, elämänjano, ks. 2.3-4); sekä painaumat, jotka aiheuttavat hyvät ja pahat teot (ks. 2:12-15). Nämä ovat mielen … Continue readingsutra 3:18

sutra 3:17

Śabdārtha-pratyayāmām itaretarādhyāsāt saṁkaras tat-pravibhāga-saṁyamāt sarva-bhūta-ruta-jñānam ॥17॥ Sana, kohde (tai merkitys) ja käsitys (tai ajatukset ja tunteet) ovat sekoittuneet toisiinsa päällekkäinasettuneisuuden takia; kiinnittymällä niihin erillisinä, tieto kaikkien olentojen ääntelystä (3.17). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre tarjoaa tässä yli kaksi sivua materiaalia, joten tyydyn vain avaamaan Suomen kielelle … Continue readingsutra 3:17

sutra 3:16

pariṇāma-traya-saṁyamād atītānāgata-jñānam ॥16॥ Kolmenlaiseen muunnokseen kiinnittymisestä; tieto menneestä ja tulevasta (3.16). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Samyaman tähtäimet ja saavutukset ovat nyt käsiteltävänä… Kun samyamaa harjoitetaan luonteenomaisuuksien, katoavaisten olotilojen ja olosuhteiden muunnoksiin, joogi saavuttaa tulevaisuuteen ja menneisyyteen liittyvää tietoa. On jo todettu, että dhāranā, dhyāna ja … Continue readingsutra 3:16

sutra 3:15

kramānyatvaṁ pariṇāmānyateve hetuḥ ॥15॥ Peräkkäisyyksien vaihtelut ovat syy muunnosten erilaisuudelle (3.15). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre omaa taas sen verran pitkän kommentin, että tarjoan siitä tiivistelmän: Koska yksi luonteenomaisuus aiheuttaa vain yhden muunnoksen (ks. 3.13), luonnossa tapahtuvien muutosten erottuvuus toisistaan täytyy aiheutua erilaisten peräkkäisten tapahtumien sarjoista. … Continue readingsutra 3:15

sutra 3:14

śāntoditāvyapadeśya-dharmānupātī dharmī ॥14॥ Uinuvien eli menneiden, ilmentyvien eli nykyhetkisten ja ilmaantumattomien eli tulevien ominaisuuksien pohjalla on ”perustekijä” (substanssi) 3.14. Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre tarjoaa taas sen verran pitkän kommentaarin, että tyydyn vain referoimaan sitä: Kaiken perustekijä eli substanssi – tässä tässä tapauksessa prakriti – mahdollistaa … Continue readingsutra 3:14

sutra 3:13

etena bhūtendriyeṣu dharma-lakṣaṇāvasthā-pariṇāmā vyākhyātāḥ ॥13॥ Näin ovat luonteenomaisuuksien, katoavaisten olotilojen ja olosuhteiden muunnokset objektiivisissa elementeissa ja subjektiivissa aisteissa selitettyjä (3.13). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre tarjoaa yleensä lyhyen ja ytimekkään kommentin. Tämä sutra kuuluu niihin harvoihin poikkeuksiin, jossa ensimmäinen kommentaari tarjoaa useamman sivun verran asiaa, joten … Continue readingsutra 3:13

sutra 3:12

tataḥ punaḥ śāntoditau tulya-pratyayau cittasyaikāgratā-pariṇāmaḥ ॥12॥ Siinä taas mielen yksikohteisuuden muunnos on asettuneen ja ilmenevän havainnon samanlaisuus (3.12). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Keskittyneessä tilassaan mielen edellinen modifikaatio on sama kuin sitä seuraava eli nyt ilmenevä modifikaatio, Keskittynyt mieli käy läpi sarjan samanlaisia modifikaatioita kunnes se … Continue readingsutra 3:12

sutra 3:11

sarvārthatakāgrātayoḥ kṣayodayau cittasya samādhi-pariṇāmaḥ ॥11॥ Syventymisen muunnos on mielen hajaantumisen häviäminen ja yksikohteisen keskittyneisyyden ilmeneminen (3.11). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Huomion suuntaaminen kaikenlaisiin objekteihin on mielen luontainen piirre; huomion suuntaaminen yhteen kohteeseen on myös mielen luontainen piirre. Kun vähennetään tapaa suunnata huomiota sinne tänne kaikkiin … Continue readingsutra 3:11

sutra 3:10

tasya praśānta-vāhitā saṁskārat ॥10॥ Sen tyyni virtaus johtuu painaumista (3.10). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Pysähtymisen painaumien ansiosta mieli saavuttaa tyynen tilan. Kun pysähtymisen muunnoksen aikaansaama tila luonnostaan heikkenee, käynnistävät muunnokset taas ottavat vallan, ja sen seurauksena mielen liikkeet jatkuvat.” Broolla (2019) on tästä myös ensimmäisen … Continue readingsutra 3:10

sutra 3:9

vyutthāna-nirodha-saṁskārayor abhibhava-prādurbhāvau nirodha-kṣaṇa-cittānvayo nirodha-pariṇāmaḥ ॥9॥ Pysähtymisen muunnos on käynnistävien painaumien häviämistä ja pysähtymisen painauman ilmaantumista mieltä täyttävän pysähtymisen hetkellä (3.9). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Luonnon kolme peruslaatua (guna) ovat jatkuvassa muutoksessa. Mitä muutoksia tapahtuu mielessä pysähtymisen hetkellä?… Mielen liikkeiden taustalla olevat piilotajuiset painaumat ovat osa … Continue readingsutra 3:9