sutra 3:38

bandha-kāraṇa-śaithilyāt pracāra-saṁvedanāc ca cittasya para-śarīrāveśaḥ ॥38॥ Sidonnaisuuden syyn hellittämisestä ja mielen käyttäytymisen ymmärtämisestä: kyky astua toiseen kehoon (3:38). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Luonnostaan levottomana mieli sitoutuu kehoon aiempien tekojen muodostamien painaumien takia. Keskittymisen voimalla aiemmin luodut siteet löystyvät, ja mielen liikkeet opitaan tuntemaan. Kun aiempien … Continue readingsutra 3:38

sutra 3:37

te samādhāv upasargā vyutthāne siddhayaḥ ॥37॥ Syventymisessä ne ovat esteitä mutta ulossuuntautumisessa täydellistymiä (3:37). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kun saavutetaan mahdit, kuten intuitio jne, jotka on juuri mainittu, ne ovat esteitä (nirbīja) samādhin saavuttamisessa. Mutta ulossuuntautuneen aktiivisen mielen kohdalla ne ovat täydellistymiä (tai saavutuksia)”. (ks. … Continue readingsutra 3:37

sutra 3:36

tataḥ prātibhā-srāvaṇa-vedanādarśāsvāda-vārtā jāyante ॥36॥ Siitä syntyvät intuitio, hienovarainen kuulo, tunto, näkö, maku ja haju; TAI Siitä syntyvät intuition modaliteetit: hienovarainen kuulo, tunto, näkö, maku ja haju (3:36). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Intuitiosta syntyy tieto hienovaraisesta, kätketystä, kaukaisesta, menneestä ja tulevasta. Hienovaraisesta (tai intuitiivisesta) kuulosta syntyy … Continue readingsutra 3:36

sutra 3:35

sattva-puruṣāyor atyantāsaṁkīrṇayoḥ pratyayāviśeṣo bhogaḥ parārthatvāt svārtha-saṁyamāt puruṣa-jñānam ॥35॥ ”Maailmallinen kokeminen” on havainnointia, jossa ei eroteta sattvaa ja purushaa erillisinä toisistaan. Sattva on olemassa toista varten. Omaa itseään varten olevaan kiinnittymisestä: tieto purushasta (3:35). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Buddhisattvan kautta tapahtuu aistiminen ja tunteminen. Siihen liittyvät … Continue readingsutra 3:35

sutra 3:34

hrḍaye citta-saṁvit ॥34॥ Sydämeen: mielen ymmärtäminen (3:34). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Lootuksen muotoinen Brahmanin linnake, siellä pienessä aukossa on tajunnan tyyssija. Siihen kiinnittymällä nousee ymmärrys mielestä.” (ks. Hariharānanda; Rāma Prasāda; Woods.) Viitaten Chāndogya Upanishadiin (8.1.1.) ensimmäisessä kommentaarissa kutsutaan sydäntä Brahmanin linnakkeeksi (tai kaupungiksi). Kuten on … Continue readingsutra 3:34

sutra 3:33

prātibhād-vā sarvam ॥33॥ Tai intuitiosta: kaikki (3.33). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Intuitio on se vapauttava (tai pelastava) tajunnantila, joka tulee ennen erottelukykyä, kuten aamunsarastus ennen auringon nousua. Kun intuitio saavutettu, joogi voi tietää kaiken.” (ks. esim. Hariharānanda.) Kun intuitio on saavutettu, joogi voi tietää kaiken? … Continue readingsutra 3:33

sutra 3:32

mūrdha-jyotiṣi siddha-darśanam ॥32॥ Pään valoon: täydellistyneiden näkeminen (3:32). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Pääkallossa on pieni aukko, jonka läpi huokuu valoa (tai säteilyä). Harjoittamalla samyamaa tähän valoon (tai säteilyyn) voi nähdä täydellistyneitä (siddha), jotka liikkuvat maan ja taivaan välissä.” (ks. Hariharānanda; Woods) Kiinnittymällä päästä löytyvään valoon … Continue readingsutra 3:32

sutra 3:31

kūrma-nāḍyāṁ sthairyam ॥31॥ Kilpikonnakanavaan: vakaus (3:31). Edellisessä sutrassa oli eriäviä käännöksiä, ja se näkyy myös nyt, eli kaikki ensimmäisen kommentaarin kääntäjät tulkitsevan tämän sutran olevan enemmän tai vähemmän jatkoa edelliseen. Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kurkun alapuolella rintakehässä on kilpikonnan muotoinen putki; harjoittamalla samyamaa siihen tuloksena … Continue readingsutra 3:31

sutra 3:30

kanṭha-kūpe kṣut-pipāsā-nivr̥ttiḥ ॥30॥ Kaulan kuoppaan: nälän ja janon ehkäiseminen (3:30). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre; tässä on neljä eri käännöstä tästä lyhyestä kommentaarista, koska kaikki ovat hieman erilaisia: ”Kielen alapuolella on kurkunpää, ja sen alapuolella on äänihuulet ja henkitorvi. Harjoittamalla samyamaa henkitorveen nälkä ja jano lakkaavat … Continue readingsutra 3:30

sutra 3:29

nābhi-cakre kāya-vyūha-jñānam ॥29॥ Navan kehään: tieto kehon järjestelmästä (3:29). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kiinnittymällä navan kehään kykenee erottelemaan kehon järjestelmät. Kehossa on kolme doshaa (perusperiaate) eli vāta (eli ilma), pitta (eli sappi) ja śleṣman (tai kapha eli lima). Dhātuja (kudoselementti) on seitsemän eli iho, veri, … Continue readingsutra 3:29