sutra 3:42

kāyākāśayoḥ saṁbandha-saṁyamāl laghu-tūla-samāpatteś cākāśa-gamanam ॥42॥ Kehon ja eetterin yhteyteen kiinnittymisestä ja/tai kevyeen puuvillaan uppoutuneisuudesta: eetterissä (tai avaruudessa) liikkuminen (3:42). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Missä ikinä keho onkin, siellä eetteri, koska se luo tilan keholle. Täten, eetterin ja kehon suhde on, että edeltävä läpäisee jälkimmäisen. Harjoittamalla … Continue readingsutra 3:42

sutra 3:41

śrotrākāśayos saṁbandha-saṁyamād divyaṁ śrotam ॥41॥ Korvan ja eetterin yhteyteen kiinnittymisestä: jumalallinen kuulo (3:41). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kaikki kuuleminen ja äänet tapahtuvat eetterissä (ākāśa). Näin on sanottu: ‘Kaikkien olentojen kuulemisen kyvyn tukipintana on hienovarainen ääni-elementti, ääni on riippuvainen vain yhdestä elementistä.’ Tämä on eetterin tuntomerkki … Continue readingsutra 3:41

sutra 3:40

samāna-jayāj-jvalanam ॥40॥ Jakavan hengen voittamisesta: säteily (3:40). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Joogi, joka on voittanut samānan, sytyttää liekin sisällään ja synnyttää säteilyä kehostaan.” (ks. esim. Rāma Prasāda; Woods.) Nyt puhutaan vāyusta eli hengestä (tai tuulesta) nimeltä samāna, jonka funktio on ravinnon jakaminen tai levittäminen kaikkialle … Continue readingsutra 3:40

sutra 3:39

udāna-jayāj jala-paṇka-kaṇṭakādiṣv asaṅga utkrāntiś ca ॥39॥ Ylöspäin suuntautuvan hengen voittamisesta: veden, suon, piikkien ja muiden vastaavien koskemattomuus sekä poistuminen (3:39). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Aistien funktio, jota luonnehtii elinvoimat, on elämä. Elinvoimat toimivat viidellä tavalla. Prānan liikehdintä tapahtuu sydämen alueelta suun ja nenän alueelle asti. … Continue readingsutra 3:39

sutra 3:38

bandha-kāraṇa-śaithilyāt pracāra-saṁvedanāc ca cittasya para-śarīrāveśaḥ ॥38॥ Sidonnaisuuden syyn hellittämisestä ja mielen käyttäytymisen ymmärtämisestä: kyky astua toiseen kehoon (3:38). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Luonnostaan levottomana mieli sitoutuu kehoon aiempien tekojen muodostamien painaumien takia. Keskittymisen voimalla aiemmin luodut siteet löystyvät, ja mielen liikkeet opitaan tuntemaan. Kun aiempien … Continue readingsutra 3:38

sutra 3:37

te samādhāv upasargā vyutthāne siddhayaḥ ॥37॥ Syventymisessä ne ovat esteitä mutta ulossuuntautumisessa täydellistymiä (3:37). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kun saavutetaan mahdit, kuten intuitio jne, jotka on juuri mainittu, ne ovat esteitä (nirbīja) samādhin saavuttamisessa. Mutta ulossuuntautuneen aktiivisen mielen kohdalla ne ovat täydellistymiä (tai saavutuksia)”. (ks. … Continue readingsutra 3:37

sutra 3:36

tataḥ prātibhā-srāvaṇa-vedanādarśāsvāda-vārtā jāyante ॥36॥ Siitä syntyvät intuitio, hienovarainen kuulo, tunto, näkö, maku ja haju; TAI Siitä syntyvät intuition modaliteetit: hienovarainen kuulo, tunto, näkö, maku ja haju (3:36). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Intuitiosta syntyy tieto hienovaraisesta, kätketystä, kaukaisesta, menneestä ja tulevasta. Hienovaraisesta (tai intuitiivisesta) kuulosta syntyy … Continue readingsutra 3:36

sutra 3:35

sattva-puruṣāyor atyantāsaṁkīrṇayoḥ pratyayāviśeṣo bhogaḥ parārthatvāt svārtha-saṁyamāt puruṣa-jñānam ॥35॥ ”Maailmallinen kokeminen” on havainnointia, jossa ei eroteta sattvaa ja purushaa erillisinä toisistaan. Sattva on olemassa toista varten. Omaa itseään varten olevaan kiinnittymisestä: tieto purushasta (3:35). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Buddhisattvan kautta tapahtuu aistiminen ja tunteminen. Siihen liittyvät … Continue readingsutra 3:35

sutra 3:34

hrḍaye citta-saṁvit ॥34॥ Sydämeen: mielen ymmärtäminen (3:34). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Lootuksen muotoinen Brahmanin linnake, siellä pienessä aukossa on tajunnan tyyssija. Siihen kiinnittymällä nousee ymmärrys mielestä.” (ks. Hariharānanda; Rāma Prasāda; Woods.) Viitaten Chāndogya Upanishadiin (8.1.1.) ensimmäisessä kommentaarissa kutsutaan sydäntä Brahmanin linnakkeeksi (tai kaupungiksi). Kuten on … Continue readingsutra 3:34

sutra 3:33

prātibhād-vā sarvam ॥33॥ Tai intuitiosta: kaikki (3.33). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Intuitio on se vapauttava (tai pelastava) tajunnantila, joka tulee ennen erottelukykyä, kuten aamunsarastus ennen auringon nousua. Kun intuitio saavutettu, joogi voi tietää kaiken.” (ks. esim. Hariharānanda.) Kun intuitio on saavutettu, joogi voi tietää kaiken? … Continue readingsutra 3:33