sutra 3:14

śāntoditāvyapadeśya-dharmānupātī dharmī ॥14॥ Uinuvien eli menneiden, ilmentyvien eli nykyhetkisten ja ilmaantumattomien eli tulevien ominaisuuksien pohjalla on ”perustekijä” (substanssi) 3.14. Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre tarjoaa taas sen verran pitkän kommentaarin, että tyydyn vain referoimaan sitä: Kaiken perustekijä eli substanssi – tässä tässä tapauksessa prakriti – mahdollistaa … Continue readingsutra 3:14

sutra 3:13

etena bhūtendriyeṣu dharma-lakṣaṇāvasthā-pariṇāmā vyākhyātāḥ ॥13॥ Näin ovat luonteenomaisuuksien, katoavaisten olotilojen ja olosuhteiden muunnokset objektiivisissa elementeissa ja subjektiivissa aisteissa selitettyjä (3.13). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre tarjoaa yleensä lyhyen ja ytimekkään kommentin. Tämä sutra kuuluu niihin harvoihin poikkeuksiin, jossa ensimmäinen kommentaari tarjoaa useamman sivun verran asiaa, joten … Continue readingsutra 3:13

sutra 3:12

tataḥ punaḥ śāntoditau tulya-pratyayau cittasyaikāgratā-pariṇāmaḥ ॥12॥ Siinä taas mielen yksikohteisuuden muunnos on asettuneen ja ilmenevän havainnon samanlaisuus (3.12). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Keskittyneessä tilassaan mielen edellinen modifikaatio on sama kuin sitä seuraava eli nyt ilmenevä modifikaatio, Keskittynyt mieli käy läpi sarjan samanlaisia modifikaatioita kunnes se … Continue readingsutra 3:12

sutra 3:11

sarvārthatakāgrātayoḥ kṣayodayau cittasya samādhi-pariṇāmaḥ ॥11॥ Syventymisen muunnos on mielen hajaantumisen häviäminen ja yksikohteisen keskittyneisyyden ilmeneminen (3.11). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Huomion suuntaaminen kaikenlaisiin objekteihin on mielen luontainen piirre; huomion suuntaaminen yhteen kohteeseen on myös mielen luontainen piirre. Kun vähennetään tapaa suunnata huomiota sinne tänne kaikkiin … Continue readingsutra 3:11

sutra 3:10

tasya praśānta-vāhitā saṁskārat ॥10॥ Sen tyyni virtaus johtuu painaumista (3.10). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Pysähtymisen painaumien ansiosta mieli saavuttaa tyynen tilan. Kun pysähtymisen muunnoksen aikaansaama tila luonnostaan heikkenee, käynnistävät muunnokset taas ottavat vallan, ja sen seurauksena mielen liikkeet jatkuvat.” Broolla (2019) on tästä myös ensimmäisen … Continue readingsutra 3:10

sutra 3:9

vyutthāna-nirodha-saṁskārayor abhibhava-prādurbhāvau nirodha-kṣaṇa-cittānvayo nirodha-pariṇāmaḥ ॥9॥ Pysähtymisen muunnos on käynnistävien painaumien häviämistä ja pysähtymisen painauman ilmaantumista mieltä täyttävän pysähtymisen hetkellä (3.9). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Luonnon kolme peruslaatua (guna) ovat jatkuvassa muutoksessa. Mitä muutoksia tapahtuu mielessä pysähtymisen hetkellä?… Mielen liikkeiden taustalla olevat piilotajuiset painaumat ovat osa … Continue readingsutra 3:9

sutra 3:8

Tad api bahiraṅgaṁ nirbījasya ॥8॥ Nekin ovat ulkoisia osia verrattuna siemenetömään (3.8). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Nämä, eli kolme sisäistä harjoitusta, ovat ulkoisia suhteessa siemenettömään syventymiseen. Miksi? Koska siemenettömyys saavutetaan vain näidenkin kolmen lakattua.” Ranganathan painottaa tässä, että samādhi eli syventyminen ei ole sama kuin … Continue readingsutra 3:8

sutra 3:7

Trayam antarāngaṁ pūrvebhyaḥ ॥7॥ Edellisiin verrattuna nämä kolme ovat sisäisiä osia (3.7). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Dhāranā, dhyāna ja samādhi, nämä kolme ovat enemmän sisäisiä suhteessa joogan päämäärään kuin viisi edellistä eli yama, jne.” Moni myöhempi kommentaattori on tehnyt tuon tarkennuksen ”enemmän sisäisiä” jo itse … Continue readingsutra 3:7

sutra 3:6

tasya bhūmiṣu viniyogaḥ ॥6॥ Sitä tulisi käyttää tasoilla (3.6). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Sitä on harjoitettava jo saavutetusta tasosta seuraavaan tähdäten. Hän, joka ei ole saavuttanut alempia tasoja, ei voi saavuttaa saṁyaman korkeampia tasoja, jättämällä väliin välitasoja. Ilman niitä välissä olevia, kuinka kukaan voisi saavuttaa … Continue readingsutra 3:6

sutra 3:5

taj-jayāt prajñālokaḥ ॥5॥ Sen hallinnasta: ymmärryksen valo (3.5). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Saṁyaman hallinnasta, keskittyneisyydestä kehkeytyy ymmärryksen valo. Kun saṁyama vakiintuu, syventymisellä saavutettu tieto muuttuu puhtaammaksi ja puhtaammaksi.” Ensimmäinen kommentaari antaa ymmärtää, että samādhi saṁyaman huipentumana sisältää vielä eri tasoja, koska tieto voi muuttua puhtaammaksi … Continue readingsutra 3:5