sutra 3:25

pravr̥tty-āloka-nyāsāt sūkṣmā-vyavahita-viprakr̥ṣṭa-jñānam ॥25॥ Ohjaamalla kognitiivisen toiminnan valoa: tieto hienojakoisesta, kätketystä ja kaukaisesta (3.25). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kognitiivisen aistitoiminnan valo on kuvailtu aikaisemmin. Sattvisena sen avulla voi nähdä asioita, jotka ovat hienovaraisia, kätkettyjä tai kaukaisia.” Tämä sutra ja sen kommentaarit viittaavat ensimmäisen luvun sutraan 36: … Continue readingsutra 3:25

sutra 3:24

baleṣu hasti-balādīnī ॥24॥ Voimiin; norsun ja muiden voima (3:24). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Harjoittamalla samyamaa norsun voimiin saavuttaa norsun voimat. Harjoittamalla samyamaa Garudan voimiin saavuttaa Garudan voimat. Harjoittamalla samyamaa (tuulenjumala) Vāyun voimiin saavuttaa tuulen voimat.” (ks. Hariharānanda; Rāma Prasāda.) Ensimmäisessä kommentaarissa esiintyvä Garuda on hindumytologian … Continue readingsutra 3:24

sutra 3:23

maitry-adiṣu balāni ॥23॥ Ystävyyteen ja niin edelleen: voimia (3:23). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Ystävyys, myötätunto ja ilo ovat suositeltavia tunteita. Näistä, ystävyyden voima saavutetaan kultivoimalla ystävyyttä onnellisia kohtaan. Myötätunnon voima saavutetaan kultivoimalla myötätuntoa kärsiviä kohtaan. Ilon voima saavutetaan kultivoimalla iloa hyveellisiä kohtaan. Näiden tunteiden tuloksena … Continue readingsutra 3:23

sutra 3:22

sopakramaṁ nirupakramaṁ ca karma tat-saṁyamād aparānta-jñānam ariṣṭebhyo vā ॥22॥ Karma joko toimii tai uinuu; siihen kiinnittymällä tai enteistä: tieto kuolinhetkestä (3.22). Varoitus: Prabahavānanda huomioi, että kaikki ihmiset eivät välttämättä halua tietää mitään omasta kuolinhetkestään; siinä tapauksessa tätä ei kannata lukea!:) Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Karmaa, … Continue readingsutra 3:22

sutra 3:21

kāya-rūpa-saṁyamāt tad-grāhya-śakti-stambhe cakṣuḥ-prakāśāsaṁprayoge ‘ntardhānam ॥21॥ Kiinnittymällä kehon muotoon: kun sen kapasiteetti tulla havaituksi häviää, näkymättömyys silmän ja valon yhteyden katketessa (3.21). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kun harjoittaa samyamaa kehon näkyvään muotoon, kehon näkyvyyden ominaisuus muuttuu tehottomaksi. Kun tämä ominaisuus lakkaa olemasta, keho lakkaa olemasta toisen … Continue readingsutra 3:21

sutra 3:20

na ca tat sālambanaṁ tasya-aviṣayī bhūtatvāt ॥20॥ Mutta ei sen perustasta, koska se ei ole sen kohde (3:20). Tämä sutra puuttuu monista kommentaareista, jonka takia numerointi on kyseisissä teoksissa erilainen sutrasta numero 20 lähtien (eli -1). Iyengarin mukaan tämä poisjättäminen johtuu siitä, että toiset pitävät … Continue readingsutra 3:20

sutra 3:19

pratyayasya para-citta-jñānam ॥19॥ Idean: tieto toisen mielestä (3.19). Sutrateksti pyrkii olemaan mahdollisimman lyhyt ja ytimekäs. Tämä sutra on suoraa jatkoa edellisestä ja itsenäisenä sutrana tähän lisättäisiin edellisen sutran sanat ”suorasta havainoinnista”, jolloin sutra kuuluu vähemmän töksähtävästi: ”Idean suorasta havainnoinnista, tieto toisen mielestä.” Sri Patanjala Sānkhya-pravacane … Continue readingsutra 3:19

sutra 3:18

saṁskāra-sākṣātkaraṇāt pūrva-jāti-jñānam ॥18॥ Painaumien suorasta havainnoinnista, tieto aiemmista syntymistä (3.18). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: Painaumia on kahdenlaisia eli taipumuksina ilmenevät, jotka aiheuttavat muistot ja häiriöt (tietämättömyys, minätunne, kaipaus, inho, elämänjano, ks. 2.3-4); sekä painaumat, jotka aiheuttavat hyvät ja pahat teot (ks. 2:12-15). Nämä ovat mielen … Continue readingsutra 3:18

sutra 3:17

Śabdārtha-pratyayāmām itaretarādhyāsāt saṁkaras tat-pravibhāga-saṁyamāt sarva-bhūta-ruta-jñānam ॥17॥ Sana, kohde (tai merkitys) ja käsitys (tai ajatukset ja tunteet) ovat sekoittuneet toisiinsa päällekkäinasettuneisuuden takia; kiinnittymällä niihin erillisinä, tieto kaikkien olentojen ääntelystä (3.17). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre tarjoaa tässä yli kaksi sivua materiaalia, joten tyydyn vain avaamaan Suomen kielelle … Continue readingsutra 3:17

sutra 3:16

pariṇāma-traya-saṁyamād atītānāgata-jñānam ॥16॥ Kolmenlaiseen muunnokseen kiinnittymisestä; tieto menneestä ja tulevasta (3.16). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Samyaman tähtäimet ja saavutukset ovat nyt käsiteltävänä… Kun samyamaa harjoitetaan luonteenomaisuuksien, katoavaisten olotilojen ja olosuhteiden muunnoksiin, joogi saavuttaa tulevaisuuteen ja menneisyyteen liittyvää tietoa. On jo todettu, että dhāranā, dhyāna ja … Continue readingsutra 3:16