sutra 3:49

sattva-puruṣānyatā-khyāti-mātrasya sarva-bhāvādhiṣṭhātr̥tvaṁ sarva-jñātr̥tvaṁ ca ॥49॥ Sille, joka näkee eron kirkkauden ja purushan välillä: kyky hallita kaikkia ja kaikkitietävyys. (3.49). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kun sattva, vapautettuna rajasin ja tamasin turmeluksesta, saavuttaa täydellisyyden ja muuttuu läpinäkyväksi, siinä täydellisessä kirkkauden ja selkeyden tilassa, joogin mieli on vakiintunut … Continue readingsutra 3:49

sutra 3:48

tato mano-javitvaṁ vikaraṇa-bhāvaḥ pradhāna-jayaś ca ॥48॥ Siitä ajatuksen (tai mielen) nopeus, riippumaton aistitoiminta, ja voitto alkuaineesta (3:48). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Ajatuksen nopeus tarkoittaa sitä, että keho savuttaa korkeimman mahdollisen nopeuden. Riippumaton aistitoiminta tarkoittaa kykyä aistia asioita suuntautuen haluttuun objektiin halutussa paikassa tai ajassa kehon … Continue readingsutra 3:48

sutra 3:47

grahaṇa-svarūpa-asmitā-avaya-arthavattva-saṁyamāt-indriya jayaḥ ॥47॥ Kokemiseen, olennaiseen, minätunteeseen, koostumukseen ja tarkoitukseen kiinnittymisestä: voitto aisteista (3:47). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstren käännökset poikkeavat aika lailla toisistaan, ja ovat sen verran sekavia, että tyydyn tässä ensin referoimaan omin sanoin Hariharānandaa, joka tiivistää ensimmäisen kommentaarit sisältämät asiat kiitettävän selkeästi: (1) Aistit … Continue readingsutra 3:47

sutra 3:46

rūpa-lāvaṇya-bala-vajra-saṁhananatvāni kāya-saṁpat ॥46॥ Kauneus, suloisuus, voima ja timantinkovuus ovat ‘kehon täydellisyys’ (3:46). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Hänen täydellistynyt kehonsa on miellyttävä silmälle, puoleensavetävä, täynnä voimaa ja peräänantamaton.” (ks. esim. Bangali Baba; Hariharānanda; Woods.) Tutkija-kommentaattori Bryant osaa kertoa, että yksikään klassinen kommentaari ei selitä tätä tämän … Continue readingsutra 3:46

sutra 3:45

tato ‘ṇimādi-prādurbhāvaḥ kāya-saṁpat tad-dharmānabhighātaś ca ॥45॥ Siitä, pienemisen ja muiden ilmaantuminen, keho täydellisyys ja vapaus niiden ominaisuuksien häirinnästä (3:45). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”(1) Pieneneminen (animā) on sitä, että voi muuttua jopa atomin (anu) kokoiseksi. (2) Keventyminen (laghimā) on sitä, että voi keventyä (äärimmilleen). (3) … Continue readingsutra 3:45

sutra 3:44

sthūla-svarūpa-sūkṣmānvayārthavattva-saṁyamād bhūta-jayaḥ ॥44॥ Karkeaan (muotoon), olennaiseen (muotoon), hienovaraiseen (muotoon), yhdistävään (tekijään) ja tarkoitukseen kiinnittymisestä: voitto elementeistä (3:44). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre tarjoaa tässä sen verran pitkän kommentaarin, että en lähde sitä kääntämään, vaan käsittelen tätä enemmän Broon (2019) ja Bryantin (2009) kommentaarien kautta. Näistä ensimmäinen … Continue readingsutra 3:44

sutra 3:43

bahir akalpitā vr̥ttir mahāvidehas tataḥ prakāśāvaraṇa-kṣayaḥ ॥43॥ Ulkopuolinen, ei kuviteltu toiminta on suuri ruumiittomuus. Siitä: valon peitteen katoaminen (3:43). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Keskittymisen muotoa, jossa mieli keskittyy johonkin kehon ulkopuoliseen, kutsutaan ruumiittomaksi (tai ruumiittomuuteen) keskittymiseksi (videha-dhāranā). Tämä ruumiiton keskittyminen, jos se tapahtuu kuvittelemalla, pysyen … Continue readingsutra 3:43

sutra 3:42

kāyākāśayoḥ saṁbandha-saṁyamāl laghu-tūla-samāpatteś cākāśa-gamanam ॥42॥ Kehon ja eetterin yhteyteen kiinnittymisestä ja/tai kevyeen puuvillaan uppoutuneisuudesta: eetterissä (tai avaruudessa) liikkuminen (3:42). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Missä ikinä keho onkin, siellä eetteri, koska se luo tilan keholle. Täten, eetterin ja kehon suhde on, että edeltävä läpäisee jälkimmäisen. Harjoittamalla … Continue readingsutra 3:42

sutra 3:41

śrotrākāśayos saṁbandha-saṁyamād divyaṁ śrotam ॥41॥ Korvan ja eetterin yhteyteen kiinnittymisestä: jumalallinen kuulo (3:41). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kaikki kuuleminen ja äänet tapahtuvat eetterissä (ākāśa). Näin on sanottu: ‘Kaikkien olentojen kuulemisen kyvyn tukipintana on hienovarainen ääni-elementti, ääni on riippuvainen vain yhdestä elementistä.’ Tämä on eetterin tuntomerkki … Continue readingsutra 3:41

sutra 3:40

samāna-jayāj-jvalanam ॥40॥ Jakavan hengen voittamisesta: säteily (3:40). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Joogi, joka on voittanut samānan, sytyttää liekin sisällään ja synnyttää säteilyä kehostaan.” (ks. esim. Rāma Prasāda; Woods.) Nyt puhutaan vāyusta eli hengestä (tai tuulesta) nimeltä samāna, jonka funktio on ravinnon jakaminen tai levittäminen kaikkialle … Continue readingsutra 3:40