sutra 3:31

kūrma-nāḍyāṁ sthairyam ॥31॥ Kilpikonnakanavaan: vakaus (3:31). Edellisessä sutrassa oli eriäviä käännöksiä, ja se näkyy myös nyt, eli kaikki ensimmäisen kommentaarin kääntäjät tulkitsevan tämän sutran olevan enemmän tai vähemmän jatkoa edelliseen. Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kurkun alapuolella rintakehässä on kilpikonnan muotoinen putki; harjoittamalla samyamaa siihen tuloksena … Continue readingsutra 3:31

sutra 3:30

kanṭha-kūpe kṣut-pipāsā-nivr̥ttiḥ ॥30॥ Kaulan kuoppaan: nälän ja janon ehkäiseminen (3:30). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre; tässä on neljä eri käännöstä tästä lyhyestä kommentaarista, koska kaikki ovat hieman erilaisia: ”Kielen alapuolella on kurkunpää, ja sen alapuolella on äänihuulet ja henkitorvi. Harjoittamalla samyamaa henkitorveen nälkä ja jano lakkaavat … Continue readingsutra 3:30

sutra 3:29

nābhi-cakre kāya-vyūha-jñānam ॥29॥ Navan kehään: tieto kehon järjestelmästä (3:29). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kiinnittymällä navan kehään kykenee erottelemaan kehon järjestelmät. Kehossa on kolme doshaa (perusperiaate) eli vāta (eli ilma), pitta (eli sappi) ja śleṣman (tai kapha eli lima). Dhātuja (kudoselementti) on seitsemän eli iho, veri, … Continue readingsutra 3:29

sutra 3:28

dhruve tad-gati-jñānam ॥28॥ Pohjantähteen: tieto niiden liikkeistä (3:28). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre:”Kiinnittymällä liikkumattomaan pohjantähteen saa tiedon tähtien liikkeistä. Kiinnittymällä taivaallisiin liikennevälineisiin (tai astraalivaunuihin) oppii erottelemaan ne.” (ks. Hariharānanda; Woods.) Tässä kaikki klassiset kommentaattorit ovat sitä mieltä, että nyt puhutaan nimenomaan todellisesta taivaankappaleesta, eikä mistään sisäisestä … Continue readingsutra 3:28

sutra 3:27

candre tārā-vyūha-jñānam ॥27॥ Kuuhun: tieto tähtijärjestelmistä (3.27). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kiinnittymällä kuuhun, hän saa tietoa tähtijärjestelmistä”; tai ”… tietoa tähtien asemista”. (ks. Hariharānanda; Bangali Baba; Bryant; Woods.) Kun ensimmäinen kommentaari on näin lyhyt, viittaa se siihen, että se on ymmärrettävä ainakin osittain edellisen sutran … Continue readingsutra 3:27

sutra 3:26

bhuvana-jñānaṁ sūrye-saṁyamāt ॥26॥ Aurinkoon kiinnittymisestä: tieto maailmankaikkeudesta (tai ?) (3:26). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstren kommentaari on tässä sutrassa noin neljä sivua pitkä, joten kertaan siitä vain joitain pääkohtia. (Broo on tehnyt kulttuuriteon, ja suomentanut lähes koko kommentin. Koska Broo nykyään pitää todennäköisenä, että ensimmäinen kommentaari … Continue readingsutra 3:26

sutra 3:25

pravr̥tty-āloka-nyāsāt sūkṣmā-vyavahita-viprakr̥ṣṭa-jñānam ॥25॥ Ohjaamalla kognitiivisen toiminnan valoa: tieto hienojakoisesta, kätketystä ja kaukaisesta (3.25). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kognitiivisen aistitoiminnan valo on kuvailtu aikaisemmin. Sattvisena sen avulla voi nähdä asioita, jotka ovat hienovaraisia, kätkettyjä tai kaukaisia.” Tämä sutra ja sen kommentaarit viittaavat ensimmäisen luvun sutraan 36: … Continue readingsutra 3:25

sutra 3:23

maitry-adiṣu balāni ॥23॥ Ystävyyteen ja niin edelleen: voimia (3:23). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Ystävyys, myötätunto ja ilo ovat suositeltavia tunteita. Näistä, ystävyyden voima saavutetaan kultivoimalla ystävyyttä onnellisia kohtaan. Myötätunnon voima saavutetaan kultivoimalla myötätuntoa kärsiviä kohtaan. Ilon voima saavutetaan kultivoimalla iloa hyveellisiä kohtaan. Näiden tunteiden tuloksena … Continue readingsutra 3:23

sutra 3:22

sopakramaṁ nirupakramaṁ ca karma tat-saṁyamād aparānta-jñānam ariṣṭebhyo vā ॥22॥ Karma joko toimii tai uinuu; siihen kiinnittymällä tai enteistä: tieto kuolinhetkestä (3.22). Varoitus: Prabahavānanda huomioi, että kaikki ihmiset eivät välttämättä halua tietää mitään omasta kuolinhetkestään; siinä tapauksessa tätä ei kannata lukea!:) Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Karmaa, … Continue readingsutra 3:22

sutra 3:21

kāya-rūpa-saṁyamāt tad-grāhya-śakti-stambhe cakṣuḥ-prakāśāsaṁprayoge ‘ntardhānam ॥21॥ Kiinnittymällä kehon muotoon: kun sen kapasiteetti tulla havaituksi häviää, näkymättömyys silmän ja valon yhteyden katketessa (3.21). Sri Patanjala Sānkhya-pravacane Yoga-shāstre: ”Kun harjoittaa samyamaa kehon näkyvään muotoon, kehon näkyvyyden ominaisuus muuttuu tehottomaksi. Kun tämä ominaisuus lakkaa olemasta, keho lakkaa olemasta toisen … Continue readingsutra 3:21